goedstof productie

GROK

dinsdag

16 januari

Grokken is een werkwoord dat ruwweg ‘volledig begrijpen’ betekent of, meer formeel, ‘intuïtief begrijpen’. Het gelijknamige kaartspel geeft woorden aan gevoelens en behoeften en maakt zo de communicatie levendiger. In deze verdiepingsworkshop maken we daarnaast gebruik van elkaars levenservaringen, wijsheden en inzichten om onszelf en elkaar beter te leren kennen.

Bertina Mossel


‘communicatie gaat niet zozeer over zenden en ontvangen, maar over begrijpen en verbinden' ― Ron van de Jagt

Je gaat merken dat we elkaar allemaal kunnen helpen vastzittende patronen vanuit een andere invalshoek te bekijken en te ervaren. Door het openstellen voor elkaar wordt voelbaar dat we ons allemaal herkennen in het patroon wat besproken wordt. Als je dit ervaart, komt er een verademing, een verandering in het gevoel “alleen te staan”.

Tijdens deze workshop ga je, onder begeleiding van de zeer sensitieve en ervaren Bertina Mossel, aan de slag met de GROK kaarten en een sociaal panorama. In groepsverband behandelen we één casus, waarmee iedereen zich verbonden voelt. De kaarten helpen meer zicht te krijgen in gevoelens en onvervulde behoeftes die effect hebben in het dagelijkse leven. Meestal wordt dit als een belemmering ervaren.

Vervolgens zetten we deze bevindingen neer in een sociaal panorama. Dit is een methodiek die afgeleid is vanuit de familieopstelling van Bert Hellinger. Het sociale panorama (het magisch veld) laat nog beter zien hoe de energie belemmerd wordt. Door de onderstroom te duiden en ermee te werken, worden nieuwe verbindingen gemaakt waardoor de energie vrijer gaat stromen.

Deze productie is altijd leerzaam voor jou en helpt je het bewustzijn te vergroten.

wanneer


16 januari
19.00 - 21.30 u.
(inloop v.a. 18.45 u.)

kosten


€ 25,-
max. 6 personen

waar


de Entresol (via opgang te bereiken)
de SooS
Markt 9, Weert

Lees hier meer over Bertina Mossel
© 2020 | de site van goedstof is gerealiseerd door
Anne (deSooSweert.nl) Nicole (niqui.nu)
Gerrian (ontwerpburodekeizerin.nl)