goedstof productie

tarotopstelling

woensdag

06 maart

We maken allemaal deel uit van systemen, binnen het gezin, in vriendschappen en de werkomgeving. Zelfs binnen Goedstof is sprake van een systeem, waarin Anne De Bruijn en Nicole Smolenaers samen met professionals en deelnemers elke productie een krachtenveld neerzetten. Door vanuit liefde ruimte voor de ander te creëren, ontstaat een veilige bedding waarin de magie haar werk kan doen. In deze productie bundelen beide initiatiefnemers hun persoonlijke liefde voor systemisch werk en tarot.

Anne de Bruijn en Nicole Smolenaers


‘iemand met zijn schaduw confronteren is hem zijn eigen licht laten zien’ ― Carl Gustav Jung

Systemisch werken is een manier om inzicht te krijgen in jouw plek in een systeem, in welke vorm dan ook, en je (non-verbale) interactie met andere mensen of invloeden binnen dat systeem. Een opstelling is een ruimtelijke weergave van een systeem. Bijvoorbeeld een familieopstelling, waarbij andere mensen je familieleden representeren. Afhankelijk van wat resoneert bij een representant kan er een beweging of waarneming zijn, waardoor dynamieken in de onderstroom duidelijk worden.

Het is dus een methode om helder te krijgen wat er werkelijk - wellicht onbewust - speelt. Puur alleen vanuit verwondering te kijken naar wat je ervaart. Zicht krijgen op hoe factoren en symptomen resoneren, kan zorgen voor inzicht en zelfreflectie, waardoor patronen kunnen worden doorbroken.

Tarot is eveneens een geweldig instrument om jezelf beter te leren kennen. Een kaartlegging is altijd een spiegel, die soms inzichten en verklaringen geeft, soms overwegingen of adviezen. De kaarten geven een richting aan of zetten onbewuste gevoelens in het licht. Dit zorgt dat je vanuit een breder perspectief naar het onderwerp, jezelf of je vraag kijkt.

Vertrouwende op feit dat de zuivere intentie zorgt voor de juiste energetische trilling laten Anne en Nicole in deze productie de disciplines samenvallen en complementair werken. Anne neemt je, vanuit haar eigen ontdekkingsreis in het werken in het magische veld, mee in het intunen op de onderstroom door je lijf in te zetten als antenne vanuit een verwonderende houding.

De tarot - die Nicole al meer dan dertig jaar ervaring fascineert, omdat er telkens nieuwe (diepere) lagen te ontdekken zijn - wordt hierbij ingezet als extra leidraad. Sommige tarotkaarten geven een wat meer abstracte boodschap terwijl andere heel concreet zijn of een nuttige affirmatie geven. Het blijft interessant om te kijken wat ze aanvullend onthullen. Zeker wanneer een specifieke vraag wordt uitgediept met hulp van representanten. Zowel de vraagsteller als de representanten gaan blind invoelen op de posities met de tarotkaarten.

Ook ga je onderzoeken waarom jij je tot een bepaalde positie aangetrokken voelt. Wat zegt dit jou? We gaan kijken welke boodschap je hieruit mag meenemen en welk advies je daarvoor eventueel krijgt.

wanneer


06 maart
19.00 - 21.30 u.
(inloop v.a. 18.45 u.)

kosten


€ 45,-

waar


de Entresol (via opgang te bereiken)
de SooS
Markt 9, Weert

Lees hier meer over Anne de Bruijn
Lees hier meer over Nicole Smolenaers
© 2020 | de site van goedstof is gerealiseerd door
Anne (deSooSweert.nl) Nicole (niqui.nu)
Gerrian (ontwerpburodekeizerin.nl)