contact

Of je nu professional of gast bent, wij staan open voor vragen, opmerkingen en ideeën.
Bel of mail ons gerust.

Nicole Smolenaers en Anne de Bruijn

Anne


+31 (0)6 29028210

Nicole


+31 (0)6 51033689

thuishaven van goedstof


de SooS,
Markt 9, Weert
veel producties vinden plaats in vergaderruimte de entresol (via opgang te bereiken)

contact@goedstof.nl

Goedstof.nl en onze social media kanalen zijn met de grootste zorg en aandacht gerealiseerd. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden en zijn niet verantwoordelijk voor het materiaal aangeleverd door derden. De websites en/of informatiebronnen waarnaar wij onder meer via hyperlinks verwijzen, worden door anderen onderhouden. Op geen enkele wijze zijn wij aansprakelijk voor deze externe informatie/links. Ook niet voor eventuele werkelijke of vermeende schade van welke aard dan ook (defecten, virussen, gegevensverlies etc.) die mogelijk zou kunnen voortvloeien uit bezoek aan en gebruik van de website(s).

Goedstof verwerkt alle persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt in dat gegevens alleen worden verwerkt voor rechtstreekse correspondentie over onze activiteiten en verzending (per e-mail) van nieuwsbrieven. Uiteraard behandelen we de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. Wij verstrekken jouw gegevens niet aan derden en niet voor commerciële of goede doelen. Wij zullen alleen gehoor geven aan een dergelijk verzoek wanneer wij moeten voldoen aan een wettelijke verplichting. Een uitgebreide verklaring en algemene voorwaarden vind je hieronder.

privacyverklaring

algemene voorwaarden


‘the most powerful weapon in the universe is love’

© 2020 | de site van goedstof is gerealiseerd door
Anne (deSooSweert.nl) Nicole (niqui.nu)
Gerrian (ontwerpburodekeizerin.nl)