professional

Adriënne Graumans

Adriënne Graumans


‘op avontuur in je persoonlijke ontwikkeling’

Adriënne woont in Den Bosch, samen met haar man en hun jongste zoon. Hun dochter studeert in Delft en woont vanaf haar 17e op kamers. Dat past bij Adriënne; al zelfstandig lerend met een positief gemoed, met vallen en opstaan, je weg vinden en bijdragen aan de samenleving. Het leven omarmen in alles wat zich aandient.

Waar Adriënne ook is, ze ziet altijd het natuurlijk potentieel in mensen en geniet ervan wanneer deze eigenheid zich ontvouwt. Wanneer een mens, op zijn/ haar eigen manier, tot bloei komt.

Ze heeft, zo zegt ze zelf, van haar passie en talenten haar werk gemaakt. Eerst in verschillende dienstverbanden op hogescholen, Dienst Justitiële Inrichtingen en de Politieacademie. Later in haar bedrijf A3N Training & Coaching. Haar opdrachtgevers zijn organisaties en individuen die een innerlijke noodzaak ervaren om te veranderen.

Voor Adriënne is de ontwikkeling van het eigen talent onlosmakelijk verbonden met prestatie in de omgeving. Haar drive is dan ook mensen te motiveren en uit te dagen in het nemen van de regie over hun talent. Met als basis vertrouwen, ontwikkeling en verantwoordelijkheid. Haar overtuiging is dat, wanneer mensen gaan creëren in plaats van kopiëren, er een toename is van welbevinden en kwaliteit in de (werk)omgeving.

Als coach en trainer verzorgt ze coaching,  traumazorg, weerbaarheidstrainingen en opleidingen in effectief leiderschap. Daarnaast organiseert zij in de Leerplaats Systemisch Begeleiden trainingsdagen in de Systemische benadering en De reis van de held.


‘de roep naar verandering geeft altijd een signaal’

producties

© 2020 | de site van goedstof is gerealiseerd door
Anne (deSooSweert.nl) Nicole (niqui.nu)
Gerrian (ontwerpburodekeizerin.nl)